Server 2

Infrastruktura

Infrastruktura je jednou z nejdůležitějších součástí hry. Stejně jako je omezen počet budov ve městě počtem parcel, tak je počet staveb na mapě omezen úrovní infrastruktury. Pokud nemáte dostatečně vylepčenou infartrukturu, tak nemůžete stavět nové stavby na mapě ani žádné dobývat. Můžete útočit ale města, vesnice, farmy nebo doly nebudou převzaty.

Vylepšení budovy

Infrastrukturu můžete budovat postupně z jakéhokoli města či vesnice. Cena infrastruktury se líší podle aktuální úrovně.

Jak vylepšit infrastrukturu?

Zobrazte si mapu a následně na pravé straně "Postavit stavbu". Ještě před seznamem dostupných staveb najdete pole s infrastrukturou. Je zde zobrazena současná úroveň infrastrukturu a také volná infrastrukura, která určuje kolik můžete postavit staveb.

Do infrastruktury postupně investujete suroviny. Červeno/zelený pásek určuje kolik vám zbývá investovat surovin pro získání další úrovně. Ve sloupečku "Rozšířit infrastrukturu" najdete jediné pole, do kterého je vždy nutné vepsat množství surovin, které chcete investovat. Vždy se investuje stejné množství dřeva, železa, hlíny a jídla. Vepíšete-li tedy číslo 100 a kliknete na tlačítko "investovat", tak příjdete o 100 dřeva, 100 železa, 100 hlíny a 100 jídla. Jakmile investujete dostatek surovin, pak se zvýší úroveň infrastruktury a můžete dál stavět nebo dobývat.

Kolik surovin je zapotřebí?

Množství surovin, které je zapotřebí roste exponencionálně a vyjadřuje to tato rovnice:

level
l*150 + zaokrouhli(1.05l)*100
l=0

Za level dosaďte aktuální úroveň infrastruktury a zjistíte kolik surovin potřebujete na další level. K výpočtu můžete také využít následující kalkulátor. Vložte level a stiskněte "vypočti".

Zadejte level:
Množství surovin:
Celkové množství: