Server 2

Shromaždiště

Shromaždiště je místo, kde najdete všechny své jednotky. Ty jsou rozděleny do skupin podle toho ke komu patří. Mohou patřit ryze městu nebo některému z vojevůdců. Současně zde také najdete přehled vyrobených věcí pro vojevůdce, které mu můžete předat.

Strážnice

Přesouvání jednotek a věcí

Jednotky lze mezi skupinami libovolně přesunovat. Jejich počet ve skupině není nikterak omezen. Stačí jednou kliknout na jednotku, kterou chcete přesunout (objeví se kolem ní rámeček) a podruhé na vojevůdce kam chcete jednotku přesunout. V tom okamžiku vyskočí okno s posuvníky, kde si můžete navolit počet jednotek k přesunu.

Stejným postupem jako jednotky lze přesunout i věci pro vojevůdce. Zde však může dojít k tomu, že vojevůdce nemá dostatečně zkušenosti a věc k němu nepůjde přesunout. Současně u sebe nemůže mít 2 zbraně téhož typu. Například meč i luk jsou útočné zbraně. Vojevůdce může nést jenom jednu z nich.

Odkud jsou jednotky živeny?

U každého vojevůdce ve shromaždišti najdete informaci, kde se právě nachází a pod jaké město či vesnici spadá (Což mohou být dvě různé stavby). Celá skupina je vždy živena z místa, pod které spadá. Jestliže chcete toto místo změnit, pak musíte jednotku fyzicky přesunout do jiného města nebo vesnice. Jakmile tam dorazí tak živení jednotek převezme nové město.