Server 2

Strážnice

V části obrana vesnice jsme se dozvěděli že jdou provádět automatické akce. Tady si popíšeme jak na to.

Strážnice

Jaké akce lze nastavit?

Na obrázku můžeme vidět celekm 4 možné akce, které budou vyvolány vždy v závislosti na síle útočníka. V prvním sloupci napíšeme hodnotu síly, která je pro nás zajímavá. Když tato síla bude překročena, pak bude akce vyvolána. V druhém sloupci nastavíme vždy vojevůdce, kterého se tato akce týká. Vojevůdce vždy zareaguje podle toho o jakou akci se jedná.

Přivolání podpory

Když bude veden útok na město a síla útočníka bude větší než nastavená, pak se vojevůdce vydá ze své aktuální pozice do města. Nastavím-li tedy sílu například na 0, pak při jakémkoli útoku přijde nastavený vojevůdce na pomoc. Vojevůdce vyrazí na cestu v okamžiku kdy bude zjištěn útok. Čím dále tedy dohlédnete tím dříve to bude. Vojevůdce, který má přijít na pomoc musí být v okamžiku volání také nejdále 5 polí od města a nesmí být na cestě někam jinam.

Vyrazit do protiútoku

Pokud je na vás veden útok a chcete mít jistotu, že nebude zničeno opevnění beranidly nebo jakákoli budova katapulty, tak můžete vyrazit do protiútoku a utkat se s nepřítelem dříve než dorazí k městu. Jestliže bude síla útočníka větší než nastavená, pak vybraný vojevůdce půjde na steč a pokud vyhraje, tak jednotky vůbec nedorazí do města. Nevýhoda je, že v protiútoku ztrácí tento vojevůdce výhodu opevnění. Vojevůdce, který má vyrazit do protiútku musí být v okamžiku vyvolání akce ve městě. Akce bude vyvolána jakmile útočník příjde na vzdálenost jednoho pole od města. Při zobrazení dohledu jsou to ty červené políčka.

Vyrazit do protiútoku podruhé

Další volba je opět vyrazit do protiútoku avšak v předchozím poli vyrazil vojevůdce pouze v případě kdy byl útok veden na jeho město. V tomto případě vyrazí do útoku vždy když je útok veden na jakékoli město hráče nebo aliance. Pokud se útočicí hráč přiblíží na jedno pole od města a vede útok na jakékoli město aliance, pak vybraný vojevůdce povede protiútok. Stejně jako v předchozím případě musí být vojevůdce v okamžiku vyvolání akce ve městě.

Uhnout s jednotkama

Je-li útočník příliš silný a zničil by vaše jednotky, tak můžete z města utéct ještě dříve než do něj dorazí. K tomu slouží právě tato volba. Stačí nastavit sílu nad jakou bude tato akce vyvolána a vojevůdce, který má utéct. Nevýhoda této akce je zřejmá. Útočníkovi nebude stát nic v cestě a pokud město dobude, pak se uprchlé jednotky odeberou do nejbližšího města v okolí.