Server 2

Těžení surovin

Prvním krokem pro vybudování velké říše je mít dostatek surovin. Ve hře se nachází celkem 4 základní suroviny, které jsou potřeba pro stavění budov a budování armády. Jsou jimi Jídlo, Železo, Hlína a Dřevo.

Hlína a dřevo slouží především pro stavění budov. Železo se převážně používá pro zbraně a zbroj vojáků. Jídlo slouží k obživě vašeho lidu. Každá budova a její obyvatelé mají nějakou spotřebu jídla, stejně tak armáda. Také při výstavbě budov si dělníci vezmou svůj příděl jídla a při verbování nové armády také.

Jídlo je potřeba při jakékoli činnosti, kterou vykonáváte a navíc je spotřebováváno i průběžně obyvateli vaší vesnice.

Základní budovy pro zisk suroviny jsou statek pro jídlo, železářství pro železo, hlináře pro hlínu a dřebvorubecký srub pro dřevo. Tyto budovy vám generují přímo tyto suroviny. Ve hře se ale také nachází dašlí budovy, které samy o sobě nic nevytěží ale dokáží zefektivnit práci výše zmíněných budov.

Jsou jimi mlýn pro zvýšení produkce jídla, slévárna pro vyšší produkci železa, cihelna pro vyšší produkci hlíny a pila pro vyšší produkci dřeva. Je jen na vás jestli tyto budovy postavíte a zda se vám do budoucna vyplatí.

Pro všechny tyto budovy platí že čím je jejich level vyšší tím větší množství surovin z nich dostanete.

Vytěžené suroviny se také musí někde uchovávat. K tomu slouží sýpka pro uchování jídla a sklad pro uchování dalších surovin. Čím vyšší level tyto budovy mají tím více surovin dokáží uchovat.

Suroviny nemusíte těžit pouze ve vesnicích a městěch ale ve hře existují i další stavby, které jsou k tomuto přímo určené. Tyto stavby jsou: Farma, Železný důl, Hliněný důl a Dřevorubecký háj. Jedná se v podstatě o jistou formu osady, kde je možné stavět pouze specializované budovy. Ve farmě lze stavět pouze budovy pro produkci jídla, v hliněném dole jen pro hlínu apod.

Hlavní budova v těchto objektech má zvýšené kapacitu skladů, takže není nutné stavět další. Tyto objekty jsou podřízeny vždy vesnici nebo městu, ze kterého byly postaveny. Ve městě pak naleznete přehled všech podřízených objektů a volbu pro odeslání surovin do města. Po stisknutí tohoto tlačítka se do nadřazeného města odešle vždy jen ta surovina, na kterou je daný objekt specializován.

Níže je přehled všech budov, které mají cokoli společného s těžením surovin:

Hlavní budova

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 55 26 26 26
2 68 34 34 34
3 81 43 43 43
4 94 47 47 47
5 106 51 51 51
6 115 60 60 60
7 128 64 64 64
8 136 68 68 68
9 149 72 72 72
10 157 77 77 77
Budova je dostupná ve stavbách:
Farma, Železný důl, Hliněný důl, Dřevorubecký háj, Základna, Hlídková věž, Vesnice, Město, Města panovníků,

Statek

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 50 0 0 0
2 67 0 0 0
3 85 0 0 0
4 104 0 0 0
5 123 0 0 0
6 145 0 0 0
7 167 0 0 0
8 192 0 0 0
9 219 0 0 0
10 248 0 0 0
11 280 0 0 0
12 315 0 0 0
13 353 0 0 0
14 395 0 0 0
15 442 0 0 0
16 495 0 0 0
17 553 0 0 0
18 620 0 0 0
19 694 0 0 0
20 778 0 0 0
21 872 0 0 0
22 979 0 0 0
23 1101 0 0 0
24 1238 0 0 0
25 1396 0 0 0
26 1574 0 0 0
27 1778 0 0 0
28 2012 0 0 0
29 2278 0 0 0
30 2582 0 0 0
Budova je dostupná ve stavbách:
Základna, Vesnice, Město, Města panovníků,

Dřevorubecký srub

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 0 0 0 38
2 0 0 0 51
3 0 0 0 65
4 0 0 0 78
5 0 0 0 94
6 0 0 0 110
7 0 0 0 128
8 0 0 0 146
9 0 0 0 167
10 0 0 0 188
11 0 0 0 213
12 0 0 0 239
13 0 0 0 268
14 0 0 0 299
15 0 0 0 335
16 0 0 0 375
17 0 0 0 419
18 0 0 0 468
19 0 0 0 524
20 0 0 0 587
21 0 0 0 659
22 0 0 0 739
23 0 0 0 830
24 0 0 0 934
25 0 0 0 1052
26 0 0 0 1187
27 0 0 0 1340
28 0 0 0 1515
29 0 0 0 1714
30 0 0 0 1943
Budova je dostupná ve stavbách:
Základna, Vesnice, Město, Města panovníků,

Železářství

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 0 38 0 0
2 0 51 0 0
3 0 65 0 0
4 0 78 0 0
5 0 94 0 0
6 0 110 0 0
7 0 128 0 0
8 0 146 0 0
9 0 167 0 0
10 0 188 0 0
11 0 213 0 0
12 0 239 0 0
13 0 268 0 0
14 0 299 0 0
15 0 335 0 0
16 0 375 0 0
17 0 419 0 0
18 0 468 0 0
19 0 524 0 0
20 0 587 0 0
21 0 659 0 0
22 0 739 0 0
23 0 830 0 0
24 0 934 0 0
25 0 1052 0 0
26 0 1187 0 0
27 0 1340 0 0
28 0 1515 0 0
29 0 1714 0 0
30 0 1943 0 0
Budova je dostupná ve stavbách:
Základna, Vesnice, Město, Města panovníků,

Hlinářství

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 0 0 38 0
2 0 0 51 0
3 0 0 65 0
4 0 0 78 0
5 0 0 94 0
6 0 0 110 0
7 0 0 128 0
8 0 0 146 0
9 0 0 167 0
10 0 0 188 0
11 0 0 213 0
12 0 0 239 0
13 0 0 268 0
14 0 0 299 0
15 0 0 335 0
16 0 0 375 0
17 0 0 419 0
18 0 0 468 0
19 0 0 524 0
20 0 0 587 0
21 0 0 659 0
22 0 0 739 0
23 0 0 830 0
24 0 0 934 0
25 0 0 1052 0
26 0 0 1187 0
27 0 0 1340 0
28 0 0 1515 0
29 0 0 1714 0
30 0 0 1943 0
Budova je dostupná ve stavbách:
Základna, Vesnice, Město, Města panovníků,

Obilné pole

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 60 0 0 0
2 84 0 0 0
3 110 0 0 0
4 137 0 0 0
5 165 0 0 0
6 196 0 0 0
7 229 0 0 0
8 264 0 0 0
9 303 0 0 0
10 346 0 0 0
11 393 0 0 0
12 445 0 0 0
13 502 0 0 0
14 567 0 0 0
15 640 0 0 0
16 723 0 0 0
17 816 0 0 0
18 923 0 0 0
19 1045 0 0 0
20 1185 0 0 0
Budova je dostupná ve stavbách:
Farma,

Pastvina dobytka

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 52 0 0 0
2 74 0 0 0
3 98 0 0 0
4 122 0 0 0
5 150 0 0 0
6 179 0 0 0
7 211 0 0 0
8 246 0 0 0
9 284 0 0 0
10 327 0 0 0
11 376 0 0 0
12 430 0 0 0
13 492 0 0 0
14 564 0 0 0
15 645 0 0 0
16 740 0 0 0
17 849 0 0 0
18 976 0 0 0
19 1125 0 0 0
20 1298 0 0 0
Budova je dostupná ve stavbách:
Farma,

Povrchový důl

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 0 43 0 0
2 0 60 0 0
3 0 79 0 0
4 0 99 0 0
5 0 120 0 0
6 0 142 0 0
7 0 166 0 0
8 0 191 0 0
9 0 219 0 0
10 0 250 0 0
11 0 284 0 0
12 0 320 0 0
13 0 362 0 0
14 0 408 0 0
15 0 460 0 0
16 0 519 0 0
17 0 585 0 0
18 0 660 0 0
19 0 745 0 0
20 0 844 0 0
Budova je dostupná ve stavbách:
Železný důl,

Hloubkový důl

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 0 37 0 0
2 0 52 0 0
3 0 68 0 0
4 0 85 0 0
5 0 104 0 0
6 0 124 0 0
7 0 146 0 0
8 0 171 0 0
9 0 197 0 0
10 0 228 0 0
11 0 262 0 0
12 0 301 0 0
13 0 345 0 0
14 0 395 0 0
15 0 453 0 0
16 0 520 0 0
17 0 598 0 0
18 0 689 0 0
19 0 796 0 0
20 0 921 0 0
Budova je dostupná ve stavbách:
Železný důl,

Dřevorubecký srub

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 0 0 0 43
2 0 0 0 60
3 0 0 0 79
4 0 0 0 99
5 0 0 0 120
6 0 0 0 142
7 0 0 0 166
8 0 0 0 191
9 0 0 0 219
10 0 0 0 250
11 0 0 0 284
12 0 0 0 320
13 0 0 0 362
14 0 0 0 408
15 0 0 0 460
16 0 0 0 519
17 0 0 0 585
18 0 0 0 660
19 0 0 0 745
20 0 0 0 844
Budova je dostupná ve stavbách:
Dřevorubecký háj,

Dřevinná plantáž

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 0 0 0 37
2 0 0 0 52
3 0 0 0 68
4 0 0 0 85
5 0 0 0 104
6 0 0 0 124
7 0 0 0 146
8 0 0 0 171
9 0 0 0 197
10 0 0 0 228
11 0 0 0 262
12 0 0 0 301
13 0 0 0 345
14 0 0 0 395
15 0 0 0 453
16 0 0 0 520
17 0 0 0 598
18 0 0 0 689
19 0 0 0 796
20 0 0 0 921
Budova je dostupná ve stavbách:
Dřevorubecký háj,

Hliniště

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 0 0 39 0
2 0 0 56 0
3 0 0 75 0
4 0 0 94 0
5 0 0 114 0
6 0 0 136 0
7 0 0 160 0
8 0 0 185 0
9 0 0 213 0
10 0 0 243 0
11 0 0 277 0
12 0 0 314 0
13 0 0 356 0
14 0 0 403 0
15 0 0 456 0
16 0 0 516 0
17 0 0 585 0
18 0 0 665 0
19 0 0 756 0
20 0 0 860 0
Budova je dostupná ve stavbách:
Hliněný důl,

Budovy poskytující těžební bonus

Mlýn

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 +5% +0% +0% +0%
2 +10% +0% +0% +0%
3 +15% +0% +0% +0%
4 +20% +0% +0% +0%
5 +25% +0% +0% +0%
6 +30% +0% +0% +0%
7 +35% +0% +0% +0%
8 +40% +0% +0% +0%
9 +45% +0% +0% +0%
10 +50% +0% +0% +0%
Budova je dostupná ve stavbách:
Farma, Vesnice, Město, Města panovníků,

Cihelna

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 +0% +0% +5% +0%
2 +0% +0% +10% +0%
3 +0% +0% +15% +0%
4 +0% +0% +20% +0%
5 +0% +0% +25% +0%
6 +0% +0% +30% +0%
7 +0% +0% +35% +0%
8 +0% +0% +40% +0%
9 +0% +0% +45% +0%
10 +0% +0% +50% +0%
Budova je dostupná ve stavbách:
Hliněný důl, Vesnice, Město, Města panovníků,

Slévárna

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 +0% +5% +0% +0%
2 +0% +10% +0% +0%
3 +0% +15% +0% +0%
4 +0% +20% +0% +0%
5 +0% +25% +0% +0%
6 +0% +30% +0% +0%
7 +0% +35% +0% +0%
8 +0% +40% +0% +0%
9 +0% +45% +0% +0%
10 +0% +50% +0% +0%
Budova je dostupná ve stavbách:
Železný důl, Vesnice, Město, Města panovníků,

Pila

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 +0% +0% +0% +5%
2 +0% +0% +0% +10%
3 +0% +0% +0% +15%
4 +0% +0% +0% +20%
5 +0% +0% +0% +25%
6 +0% +0% +0% +30%
7 +0% +0% +0% +35%
8 +0% +0% +0% +40%
9 +0% +0% +0% +45%
10 +0% +0% +0% +50%
Budova je dostupná ve stavbách:
Dřevorubecký háj, Vesnice, Město, Města panovníků,