Server 2

Přehled surovinových budov

Výtěžnost surovin z hlavní budovy se může lišit v závislosti na tom zda se nachází ve městě nebo ve farmách a dolech. Hodnoty zobrazené zde se týkají pouze města.

Hlavní budova

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 55 26 26 26
2 68 34 34 34
3 81 43 43 43
4 94 47 47 47
5 106 51 51 51
6 115 60 60 60
7 128 64 64 64
8 136 68 68 68
9 149 72 72 72
10 157 77 77 77
Budova je dostupná ve stavbách:
Farma, Železný důl, Hliněný důl, Dřevorubecký háj, Základna, Hlídková věž, Vesnice, Město, Města panovníků,

Statek

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 50 0 0 0
2 67 0 0 0
3 85 0 0 0
4 104 0 0 0
5 123 0 0 0
6 145 0 0 0
7 167 0 0 0
8 192 0 0 0
9 219 0 0 0
10 248 0 0 0
11 280 0 0 0
12 315 0 0 0
13 353 0 0 0
14 395 0 0 0
15 442 0 0 0
16 495 0 0 0
17 553 0 0 0
18 620 0 0 0
19 694 0 0 0
20 778 0 0 0
21 872 0 0 0
22 979 0 0 0
23 1101 0 0 0
24 1238 0 0 0
25 1396 0 0 0
26 1574 0 0 0
27 1778 0 0 0
28 2012 0 0 0
29 2278 0 0 0
30 2582 0 0 0
Budova je dostupná ve stavbách:
Základna, Vesnice, Město, Města panovníků,

Dřevorubecký srub

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 0 0 0 38
2 0 0 0 51
3 0 0 0 65
4 0 0 0 78
5 0 0 0 94
6 0 0 0 110
7 0 0 0 128
8 0 0 0 146
9 0 0 0 167
10 0 0 0 188
11 0 0 0 213
12 0 0 0 239
13 0 0 0 268
14 0 0 0 299
15 0 0 0 335
16 0 0 0 375
17 0 0 0 419
18 0 0 0 468
19 0 0 0 524
20 0 0 0 587
21 0 0 0 659
22 0 0 0 739
23 0 0 0 830
24 0 0 0 934
25 0 0 0 1052
26 0 0 0 1187
27 0 0 0 1340
28 0 0 0 1515
29 0 0 0 1714
30 0 0 0 1943
Budova je dostupná ve stavbách:
Základna, Vesnice, Město, Města panovníků,

Železářství

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 0 38 0 0
2 0 51 0 0
3 0 65 0 0
4 0 78 0 0
5 0 94 0 0
6 0 110 0 0
7 0 128 0 0
8 0 146 0 0
9 0 167 0 0
10 0 188 0 0
11 0 213 0 0
12 0 239 0 0
13 0 268 0 0
14 0 299 0 0
15 0 335 0 0
16 0 375 0 0
17 0 419 0 0
18 0 468 0 0
19 0 524 0 0
20 0 587 0 0
21 0 659 0 0
22 0 739 0 0
23 0 830 0 0
24 0 934 0 0
25 0 1052 0 0
26 0 1187 0 0
27 0 1340 0 0
28 0 1515 0 0
29 0 1714 0 0
30 0 1943 0 0
Budova je dostupná ve stavbách:
Základna, Vesnice, Město, Města panovníků,

Hlinářství

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 0 0 38 0
2 0 0 51 0
3 0 0 65 0
4 0 0 78 0
5 0 0 94 0
6 0 0 110 0
7 0 0 128 0
8 0 0 146 0
9 0 0 167 0
10 0 0 188 0
11 0 0 213 0
12 0 0 239 0
13 0 0 268 0
14 0 0 299 0
15 0 0 335 0
16 0 0 375 0
17 0 0 419 0
18 0 0 468 0
19 0 0 524 0
20 0 0 587 0
21 0 0 659 0
22 0 0 739 0
23 0 0 830 0
24 0 0 934 0
25 0 0 1052 0
26 0 0 1187 0
27 0 0 1340 0
28 0 0 1515 0
29 0 0 1714 0
30 0 0 1943 0
Budova je dostupná ve stavbách:
Základna, Vesnice, Město, Města panovníků,

Obilné pole

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 60 0 0 0
2 84 0 0 0
3 110 0 0 0
4 137 0 0 0
5 165 0 0 0
6 196 0 0 0
7 229 0 0 0
8 264 0 0 0
9 303 0 0 0
10 346 0 0 0
11 393 0 0 0
12 445 0 0 0
13 502 0 0 0
14 567 0 0 0
15 640 0 0 0
16 723 0 0 0
17 816 0 0 0
18 923 0 0 0
19 1045 0 0 0
20 1185 0 0 0
Budova je dostupná ve stavbách:
Farma,

Pastvina dobytka

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 52 0 0 0
2 74 0 0 0
3 98 0 0 0
4 122 0 0 0
5 150 0 0 0
6 179 0 0 0
7 211 0 0 0
8 246 0 0 0
9 284 0 0 0
10 327 0 0 0
11 376 0 0 0
12 430 0 0 0
13 492 0 0 0
14 564 0 0 0
15 645 0 0 0
16 740 0 0 0
17 849 0 0 0
18 976 0 0 0
19 1125 0 0 0
20 1298 0 0 0
Budova je dostupná ve stavbách:
Farma,

Povrchový důl

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 0 43 0 0
2 0 60 0 0
3 0 79 0 0
4 0 99 0 0
5 0 120 0 0
6 0 142 0 0
7 0 166 0 0
8 0 191 0 0
9 0 219 0 0
10 0 250 0 0
11 0 284 0 0
12 0 320 0 0
13 0 362 0 0
14 0 408 0 0
15 0 460 0 0
16 0 519 0 0
17 0 585 0 0
18 0 660 0 0
19 0 745 0 0
20 0 844 0 0
Budova je dostupná ve stavbách:
Železný důl,

Hloubkový důl

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 0 37 0 0
2 0 52 0 0
3 0 68 0 0
4 0 85 0 0
5 0 104 0 0
6 0 124 0 0
7 0 146 0 0
8 0 171 0 0
9 0 197 0 0
10 0 228 0 0
11 0 262 0 0
12 0 301 0 0
13 0 345 0 0
14 0 395 0 0
15 0 453 0 0
16 0 520 0 0
17 0 598 0 0
18 0 689 0 0
19 0 796 0 0
20 0 921 0 0
Budova je dostupná ve stavbách:
Železný důl,

Dřevorubecký srub

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 0 0 0 43
2 0 0 0 60
3 0 0 0 79
4 0 0 0 99
5 0 0 0 120
6 0 0 0 142
7 0 0 0 166
8 0 0 0 191
9 0 0 0 219
10 0 0 0 250
11 0 0 0 284
12 0 0 0 320
13 0 0 0 362
14 0 0 0 408
15 0 0 0 460
16 0 0 0 519
17 0 0 0 585
18 0 0 0 660
19 0 0 0 745
20 0 0 0 844
Budova je dostupná ve stavbách:
Dřevorubecký háj,

Dřevinná plantáž

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 0 0 0 37
2 0 0 0 52
3 0 0 0 68
4 0 0 0 85
5 0 0 0 104
6 0 0 0 124
7 0 0 0 146
8 0 0 0 171
9 0 0 0 197
10 0 0 0 228
11 0 0 0 262
12 0 0 0 301
13 0 0 0 345
14 0 0 0 395
15 0 0 0 453
16 0 0 0 520
17 0 0 0 598
18 0 0 0 689
19 0 0 0 796
20 0 0 0 921
Budova je dostupná ve stavbách:
Dřevorubecký háj,

Hliniště

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 0 0 39 0
2 0 0 56 0
3 0 0 75 0
4 0 0 94 0
5 0 0 114 0
6 0 0 136 0
7 0 0 160 0
8 0 0 185 0
9 0 0 213 0
10 0 0 243 0
11 0 0 277 0
12 0 0 314 0
13 0 0 356 0
14 0 0 403 0
15 0 0 456 0
16 0 0 516 0
17 0 0 585 0
18 0 0 665 0
19 0 0 756 0
20 0 0 860 0
Budova je dostupná ve stavbách:
Hliněný důl,

Budovy poskytující těžební bonus

Mlýn

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 +5% +0% +0% +0%
2 +10% +0% +0% +0%
3 +15% +0% +0% +0%
4 +20% +0% +0% +0%
5 +25% +0% +0% +0%
6 +30% +0% +0% +0%
7 +35% +0% +0% +0%
8 +40% +0% +0% +0%
9 +45% +0% +0% +0%
10 +50% +0% +0% +0%
Budova je dostupná ve stavbách:
Farma, Vesnice, Město, Města panovníků,

Cihelna

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 +0% +0% +5% +0%
2 +0% +0% +10% +0%
3 +0% +0% +15% +0%
4 +0% +0% +20% +0%
5 +0% +0% +25% +0%
6 +0% +0% +30% +0%
7 +0% +0% +35% +0%
8 +0% +0% +40% +0%
9 +0% +0% +45% +0%
10 +0% +0% +50% +0%
Budova je dostupná ve stavbách:
Hliněný důl, Vesnice, Město, Města panovníků,

Slévárna

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 +0% +5% +0% +0%
2 +0% +10% +0% +0%
3 +0% +15% +0% +0%
4 +0% +20% +0% +0%
5 +0% +25% +0% +0%
6 +0% +30% +0% +0%
7 +0% +35% +0% +0%
8 +0% +40% +0% +0%
9 +0% +45% +0% +0%
10 +0% +50% +0% +0%
Budova je dostupná ve stavbách:
Železný důl, Vesnice, Město, Města panovníků,

Pila

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 +0% +0% +0% +5%
2 +0% +0% +0% +10%
3 +0% +0% +0% +15%
4 +0% +0% +0% +20%
5 +0% +0% +0% +25%
6 +0% +0% +0% +30%
7 +0% +0% +0% +35%
8 +0% +0% +0% +40%
9 +0% +0% +0% +45%
10 +0% +0% +0% +50%
Budova je dostupná ve stavbách:
Dřevorubecký háj, Vesnice, Město, Města panovníků,